EXCLUSIEF: Alex Kroes: vermogen, financiële constructies en delict

Alex Kroes ligt onder vuur nadat hij is geschorst als algemeen directeur van Ajax omdat hij met voorkennis zou hebben gehandeld in aandelen van de beursgenoteerde voetbalclub. Zelf stelt hij onhandig gekocht te hebben, maar niets strafbaars te hebben gedaan. Samen met BekendeBuren.nl doken wij in de financiële handel en wandel van de geplaagde Ajax-directeur. Is hij een onhandige belegger of iemand die zijn weg weet in financiële constructies? Bekijk het vermogen van Alex Kroes, zijn financiële constructies en het economisch delict dat boven kwam en oordeel zelf...

Wat is er aan de hand rond Alex Kroes

Sinds bekend werd dat Alex Kroes zijn directiepost bij AZ achter zich liet om algemeen directeur bij Ajax te worden haalde hij regelmatig de media. Eerst omdat zowel hijzelf als Ajax probeerden onder zijn concurrentiebeding bij Ajax uit te komen, daarna om zijn ambitieuze doelstellingen en uiteindelijk omdat hij geschorst werd door hetzelfde Ajax vanwege mogelijke handel met voorkennis in aandelen Ajax. Hoe de tumultueuze loopbaan van Alex Kroes uiteindelijk leidde tot een schorsing en botsing met de Raad van Commissarissen bij Ajax lees je in deze reconstructie.

Het vermogen van Alex Kroes

Een van de vragen is natuurlijk waarom Alex Kroes deze opmerkelijke aandelentransacties gedaan heeft. Voor het geld was het in ieder geval niet nodig, want het vermogen van Alex Kroes (b)lijkt veel groter dan gedacht*. Als we zijn financiële situatie analyseren zien we namelijk het volgende:

  • Het eigen vermogen in de holding van Alex Kroes bedraagt op basis van de laatst gedeponeerde jaarcijfers zo'n 14,4 miljoen euro;
  • Daarnaast heeft hij nog een BV. Het eigen vermogen van deze BV bedraagt op basis van de laatst gedeponeerde jaarcijfers zo'n  327.000 euro;
  • Daarbij bezit Alex Kroes vier beleggingspanden, waarvan de waarde bij elkaar rond het miljoen euro geschat wordt.
  • Tot slot heeft hij zijn prachtige villa waarin hij zelf woont. Deze realistische woningwaarde van de villa van Alex Kroes ligt rond de 2,5 miljoen euro.

Daarmee bedraagt het vermogen van Alex Kroes minimaal 18,2 miljoen euro voor zover bekend.

Hoeveel verdiende Alex Kroes met zijn aandelen Ajax?

De transacties van Alex Kroes waren in ieder geval financieel niet handig. Zo berekenden diverse media dat hij op de dag dat hij geschorst werd zo'n 21.000 euro verlies moest hebben geleden. Daarnaast betekent de schorsing dat Alex Kroes zijn salaris als als algemeen directeur (geschat op minimaal 500.000 euro per jaar exclusief bonussen) zal verliezen. Kortom, de aandelen Ajax hebben Alex Kroes een fiks financieel verlies opgeleverd, om van het gezichtsverlies nog maar te zwijgen.

Pleegt Alex Kroes een economisch delict? 

Bij het bestuderen van de cijfers valt op dat de laatst gedeponeerde jaarrekeningen op het moment van opvragen (2 april 2024) dateren uit 2021. Dat is opmerkelijk want de termijn voor het tijdig inleveren van de jaarrekeningen over 2022 verliep op 31 december 2022. Het niet tijdig inleveren van de jaarrekeningen wordt beschouwd als een economisch delict. Aangezien de bestuurder(s) van de BV verantwoordelijk zijn voor het tijdig inleveren van de jaarrekeningen lijkt Alex Kroes dus vervolgd te kunnen worden voor een economisch delict.

Deze financiële constructies gebruikt Alex Kroes om zijn vermogen te beschermen

Als je de cijfers bekijkt lijk Alex Kroes een goede zakenman, maar aan de financiële constructies die hij gebruikt te zien lijkt hij ook een slimme zakenman.

De eigen hypotheek van de geschorste Ajax-directeur

Zo zagen wij dat de geschorste Ajax-directeur op zijn villa een hypotheek heeft genomen die fors hoger ligt dan de waarde van de villa op dat moment. Als we die hypotheek verder bestuderen blijkt dat zijn eigen holding deels meefinanciërde. Alex Kroes kreeg namelijk 500.000 euro hypotheek van zijn eigen holding.

Op zijn beleggingspanden rust bij elkaar voor zo'n 900.000 eur hypotheek. Ook deze hypotheken heeft hij via zijn holding aan zichzelf verstrekt.

Ook op de dood is Alex Kroes financieel voorbereid

Bij het bestuderen van de openbare stukken zagen wij dat er ook een 'stichting ervan van' is. Dat is op het eerste gezicht opmerkelijk, want tot nu toe maakt Alex Kroes een levendige en uitsterst strijdbare indruk. Als we deze constructie nader bekijken zou deze gebruikt kunnen worden om bij het onverhoopt overlijden van de geplaagde bestuurder de erfbelasting te omzeilen. De activiteiten van de stichting zijn namelijk zo omschreven dat de aandelen van bedrijven van de geplaagde topman in de stichting kunnen vallen en daarmee zouden erfgenamen geen eigenaar worden van de bedrijven van Kroes en dus geen erfbelasting over het vermogen in die bedrijven hoeven te betalen.

Financieel imago geplaagde algemeen directeur beschadigd

Of de aandelentransacties een 'onhandigheid' waren of een slimme financiële strategie moet ieder voor zich nu bepalen. Wellicht dat het door Alex Kroes aangevraagde onderzoek door de AFM daarin duidelijkheid brengt als de Autoriteit Financiële Markten dit onderzoek daadwerkelijk uitvoert. Voor nu is de (financiële) reputatie van de gevallen topman zwaar beschadigd. Het feit dat hij eerder betrokken was bij oplichting helpt daarbij niet.

* Bronvermelding

Dit artikel is een coproductie van Bekendeburen.nl en Voetbalflitsen.nl. Voor dit artikel werden openbare bronnen zoals die beschikbaar zijn op internet, maar ook het Kadaster en de Kamer van Koophandel geraadpleegd.